Kamaser Endüstriyel Tesisler

 • Termik Santraller
 • Ship Loader
 • Starmajor
 • Pmomatik Yükleme Ve Boşaltma sistemleri
 • Enerji dönüşüm Santralleri
 • HES Santralleri Ve Cebri Borulama
 • Solar Sistemlerler
 • Genleşme Contaları
 • Likit ve Gas Depolama Tankları
 • Boru Ve Nakil Hatları
 • Ko - Jenerasyon Sistemleri

KAMASER, Kuruluşumuzun Başlangıcından Bugüne Kadar Termik Santraller, HES Projeleri , Solar Sistem, Termik Santraller, Çimento Fabrikaları ve Gübre Fabrikalarının Kuruluş Devreye Alma Hizmletlerini Sunduğumuz Gibi Liman Hizmetleri Ve Depolama aynı zamanda Taşıma Hizmetlerinide Üstlenmekteyiz.

Ship loader,Starmajor,pnömatik gemi yükleme ve stokholler arasında malzeme depolama ve taşıma sistemleri kurmaktadır..

Konveyor bant sistemleri , helezonlar,elevatörler,çimento ve farin değirmen binalarına ait siklon bunker ,gaz proses bosuları torbalı filtre imalatı,pan konveyörler,transfer kuleleri , firmamız tarafından imalatları yapılıp montajı projeye uygun olarak yapılmaktadır.Günümüz piyasa şartlarına bağlı olarak liman hizmetleri, gübre ve tahıl depolama hizmetlerini yatay ve dikey stoklama ve buna bağlı olarak her türlü makina mekanik imalat montaj çalışmamarını KAMASER endüstriyel tarafından başarılı bir şekilde tamamlanmaktadır.Yatay ve dikey silolarda her türlü ürünü her yerden bir çok metotla güvenli bir şekilde depoladık.Bu ürünlerin logistik sistemlere hazırlanmasını kolaylaştırdık.
Bugün endüstride işletme ekonomisine en fazla etki eden faktörlerden biri malzeme iletimidir. Bantlı konveyörler , sürekli malzeme iletiminde birçok uygulama alanları içinde en elverişli sistemi oluştururlar. Erişilebilen yüksek taşıma kapasitesi, uzun mesafelere yük taşıma yeteneği, transport yolunun kavisli olabilmesi, basit tasarım, hafif yapı, güvenilir işletme gibi özellikler bantlı konveyörleri en çok kullanılan transport makinası durumuna getirmiştir. Taşınan malzemeler kuru veya ıslak, toz halindeki hububatta olduğu gibi tane veya kömürde olduğu gibi parça halinde olabilir.
Bantlı konveyörler esas itibariyle iki kasnak arasında gerilmiş ve rulolarla desteklenmiş uçsuz bir banttan ibarettir. Normal olarak bandın üst yüzü malzemenin naklinde kullanılmakla beraber dönüş kolundan istifade edilen konveyörler de vardır. Malzemenin yüklemesi ve boşaltılması konveyör boyunca herhangi bir noktada yapılabilir. Daha önce belirtildiği gibi mesafeler uzun ve kapasite büyük olursa bantlı konveyör uygun malzemenin naklinde en ekonomik çözümü sağlar.
Büyük kapasitede yığma malzemenin sürekli olarak uzun mesafelere yatay veya az meyille iletimi söz konusu olduğu zaman, genellikle bantlı konveyörler en uygun çözüm olmaktadır. Bu tip konveyörlerle kuru veya ıslak her türlü malzeme taşıyabilmektedirler. Bantlı konveyörler günümüzde özellikle maden cevherleri, kömür, kum ve tahıl gibi yığma malzemelerin iletiminde başarılı bir uygulama alanı bulmuştur. İletilecek malzeme bir veya birkaç tambur tarafından hareket ettirilen bant tarafından taşınır.
Bantlı konveyörlerin başlıca kullanım alanları:
Çimento Fabrikaları
Termik Santralleri
Maden ocakları
Mekanik Montaj
Makina İmalatı
Cevher hazırlama tesisleri
Çelik Konstrüksüyon
Dökümhanelerde kum hazırlama tesisleri
Termik santraller
Liman yükleme ve boşaltma tesisleri
Büyük inşaat şantiyeleri
Hafriyat ve beton hazırlama tesislerinde
Kimya, kağıt, çimento ve şeker sanayinde
Tahıl silolarında
Bir bantlı konveyörün ana elamanları genel olarak tahrik kısmı, gerdirme kısmı, ara gövdeler, konveyör bandı, konveyör rulolarından oluşmaktadır.

Konveyörler

Endüstriyel sistemlerde depolama, besleme, stoklama, vb. gibi bir çok sebeple malzemenin yatay ve düşey taşınması gerekmektedir. KAMASER 22 senelik tecrübesi ile; çimento, kimya, gübre, madencilik, demir-çelik ve şişe-cam sektörlerinde farin, klinker, çimento, taş-kireç, cüruf, kömür, gübre ve her türlü maden cevheri taşımasında kullanılan "Düşey ve Yatay Taşıma Sistemleri"nin, sevk edilecek malzemenin yoğunluğu, aks mesafesi, taşıma kapasitesi ve benzeri kriterleri dikkate alarak, müşteri ihtiyacına göre projelendirmesini ve üretimini yapmaktadır.

KAMASER Konveyör Tipleri ve Çalışma Sistemleri

• BANTLI KONVEYÖRLER Çok çeşitli ürünlerin farklı mesafelere yatay veya eğimli iletiminde, genel taşıma amaçlı kullanılan konveyörlerdir. Hemen tüm sektörlerde kullanılan konveyör türüdür. Bantlı konveyörlerde malzeme taşınması, germe tamburu ve bir motor-redüktör sistemi ile hareket verilen tahrik tamburu arasına gerilen bant ile sağlanır.

Bant seçimi taşınacak ürünün cinsine göre yapılır ve PVC, poliüretan, kauçuk, hasır bant gibi tipler seçilebilir. Kutulu, dökme, ambalajlı ürünlerin taşınmasına uygundur. Kullanım alanı en geniş konveyör tipi olup, kullanım kapasitesi de oldukça değişkendir. Konveyör ayak grubu ve şasesi, Alüminyum veya elektrostatik toz boyalı çelik yapıdan üretilir. 1 m² de 100 kg yaygın yük taşıyabilirler. Ekonomik maliyeti yanında zaman ve işçilikten yana önemli avantajlar sağlarlar.

• RULOLU KONVEYÖRLER

Çok çeşitli yüklerin taşınmasında, makine ve montaj hatlarında malzemelerin iletilmesi ve birbirine aktarılmasında kullanılabilirler. Parça mallar, köşeli veya silindirik mallar, kutulu, ambalajlı ürünler yatay veya eğimli olarak taşınabilir. Ürünler, konveyör şasisi üzerine düzgün aralıklarla yerleştirilmiş rulolar üzerinde iletilirler.

Çalışma biçimine göre tahrikli ve serbest rulolu olarak ikiye ayrılırlar. Serbest rulolu konveyörlerde malzeme taşınması yükseklik farkı, ilk hızı kazandırılmış sistem, insan veya makine itme gücüyle sağlanır. Bu konveyörlerde kuvvet, doğrudan doğruya yüke uygulanır. Rulolar, konveyör yatağı boyunca öteleme hareketi yapan yükün sürtünmesiyle dönerler.

Tahrikli rulolu konveyörlerde ise rulolar, motor-redüktör sistemi ile çalışan ve konveyör boyunca dolanan zincir sayesinde tahrik alırlar. Tahrikli konveyör ruloları, bir motor tarafından kendi eksenleri çevresinde döndürülür.

Hareket, taşınan mala sürtünme aracılığıyla iletilir. Ruloların aralıkları, rulo çapları ve malzeme, yine taşınacak ürünün cinsine göre belirlenir. Galvaniz, kauçuk veya PVC kaplı rulolar müşteri kullanımına uygun olarak tasarlanmaktadır. Kullanım alanı ve kapasitesi kullanım amacına göre değişmektedir.

• ZİNCİRLİ KONVEYÖRLER Zincirli konveyörler genellikle palet taşınmasında ve özel uygulamalarda kullanılır. Tahrik, bir motor redüktör sistemiyle zincirlerin yataklandığı dişliye verilir. Bu konveyörlerin projelendirme alanı, zincir sisteminin hareket kabiliyeti sebebiyle oldukça esnektir. Komplike asansör sistemlerinden askılı elbiselerin taşınmasına kadar birçok alanda kullanılırlar.

• BAKLA TİP ZİNCİRLİ KONVEYÖRLER Acetal veya inox baklalı zincirler veya hasır bantlar ile imal edilen, her türlü kutulu, ambalajlı ürünleri taşımaya uygun konveyörlerdir. Gıda sektöründe, özellikle paslanmazlık gerektiren yerlerde kullanılırlar. Bu konveyörlerin genişlikleri genelde azdır ve ürün yönlendirici yan tırabzanlarla konveyör genişliği ayarlanabilir. Bu sistem, ürünlerin özel işlemlerinde (ürünlerin kapaklanmasında, barkodlanmasında, bir tezgâha sırayla girmesinde... vs) kullanılır. Konveyör şaseleri Alüminyum veya elektrostatik toz boyalı çelik yapılı ve inox malzemeden yapılabilmektedir.

• HAVALI BANTLI KONVEYÖRLER Çimento, kül, alçı gibi toz malzemeleri taşımaya uygun konveyörlerdir.

Neden KAMASER Konveyörlerini Kullanmalıyım?

• %100 yerli üretim

• Türkiye’nin her yerinden 7/24 telefon desteği

• Dünya’nın her noktasına sahada teknik destek

• 22 senelik üretim tecrübesi

• Standart ürün kalitesi

• Ekonomik çözüm

• Düşük bakım maliyeti