Kamaser Endüstriyel Tesisler

 • Çimento ,Alçı , Kireç Fabrikaları Revizyonu
 • Kimyasal (Likit Tank Dolum Tesisleri ,Sülfürik Asit ,Flatasyon Kimyasalları ) Fabrikaları Revizyon İşleri
 • Demir Çelik Fabrikaları Revizyon İşleri
 • Toprak , Cam Ve Seramik Fabrikası Revizyon İşleri
 • Kalsit ,Bor , Manyezit, Soda Sanayi Revizyon İşleri
 • Orman Ve Kağıt Endüstrisi Revizyon İşleri
 • Petro Kimya Ve Rafineri Tesisleri Revizyon İşleri
 • Maden İşleme Ve Depolama Tesisleri (Altın Madeni, Bakır işletme tesisleri) Revizyon İşleri
 • Gübre Tesisleri , Şeker Fabrikaları Revizyon İşleri
 • Termik Santraller (Kömür ve Uçucu Kül Tesisleri )Revizyon İşleri
 • Kırma Eleme (Kum Ve Asfalt Plent ) Tesisleri Revizyon İşleri

Endüstriyel tesislerin uzun ömürlü ve verimli çalışmaları kapsamında talep edilen makina ,beton ve çelik konstrüksüyon alanlarında gerekli iyileştirme ve ve ek üniteleri yerinde tepit edilerek gerekli müdaheleleri yapmaktayız ..

Konveyor bant sistemleri , helezonlar,elevatörler,çimento ve farin değirmen binalarına ait siklon bunker ,gaz proses bosuları torbalı filtre imalatı,pan konveyörler,transfer kuleleri , firmamız tarafından imalatları yapılıp montajı projeye uygun olarak yapılmaktadır. Endüstriyel Tesislerin kurulum ,devreye alma sürecinde çelik konstrüksüyon, makine ve mekanik imalat ,montaj, demontaj ,revizyon ve bakım çalışmaları yapmaktayız.

Günümüz teknolojisini eski ve artık görevini tamamlamış birçok teknolojik makina ve ekipmanlarını tekrardan hayata geçirmek adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Mevcut Tesislerini demonte edip yeni iş alanlarını taşınmada mevcut tesise zarar vermeden en verimli şekilde montajını yapmaktayız.
Endüstriyel Tesis Revizyon Hizmetleri :
 • Fırın Manto Revizyonu
 • Farin Değirmeni Bakımı
 • Konveyör Bant Sistemleri Revizyonları
 • Çimento Değirmeni Revizyonu
 • Kaplin Ayarları
 • Fener Dişli Ayarları
 • Yarılanma Ömrünü Tamamlamış Ünitelerin Revizyonu
 • Hücre Tekeri Revizyonu
 • Döner fırın revizyon işleri
 • Fırın siklon modifikasyon işleri
 • Dinamik Seperatör Revizyon İşleri
 • boru kaynak işleri
 • Reclaimer kova-zincir demontaj montaj işi
 • Stacker stokholü ray
 • Farin değirmeni revizyon işleri
 • schenck bunker tadilat işleri
 • Reclaimer ray bakımı
 • Çelik konstriksiyon revizyon işleri
 • Mekanik ve teknolojik montaj işleri
 • Çelik konstrüksiyon ve kaplama İşleri
 • Mekanik Revizyon işleri
 • Değirmen astar plaka değişim işleri
 • Elevatör zincir kova değişim işleri
 • Geri dönüş bandı kısaltma işleri
 • Monaray vinci kiriş tadilat işleri
 • Soğutma suyu boru tadilat işleri
 • Soğutma Revizyon
 • Fırın Revizyon
 • Farin Değirmeni Revizyon
 • Şut modifikasyon işleri
 • Silobas yükleme körük tadilat işleri
 • Havalı bant değişimi ve modifikasyon işleri
 • Çimento değirmeni revizyon İşleri
 • Çimento silosu kaynatma tabutları bez değişim İşleri
 • Çimento silosu silobas yükleme istasyonu tadilatı işleri
 • Çimento silosu Revizyon İşleri
 • Havalı bant bezi değişim işleri
 • Dik farin değirmeni tabla modifikasyonu ve plaka montajları İşleri
 • Dik çimento değirmeni revizyon İşleri
 • Döner Fırın Revizyonu
 • Siklon dalma borusu demontaj ve montaj işleri
 • Döner fırın mekanik bakım işleri
 • Farin değirmeni tabla plakaları demontaj ve montaj işleri
 • Farin değirmeni besleme bunkeri revizyon işleri
 • Galeri imalatı , montajı ve kaplama İşleri
 • Torbalı filtre altı havalı bant bezi değişimi işleri
 • Torbalı filtre revizyon İşleri
 • Bakım binası çelik konstrüksiyon işleri
 • Hidrolik atölyesi çelik konstrüksiyon işleri
 • Ana Kırıcı revizyon işleri
 • Yardımcı Kırıcı revizyon işleri
 • Katkı stokholü stacker Revizyonu
 • Filtre imalat ve montaj işleri
 • Fabrika içi atölye demontaj ve montaj işleri
 • Mekanik imalat montaj demontaj işleri
 • Teknolojik İmalat Montaj Demontaj İşleri
 • Kömür besleme sevk hattı boru montaj işi
 • Farin silosu çelik galeri imalat ve montaj işleri
 • Paslanmaz çelik davlumbaz yapımı işleri
 • Dalma borusu revizyon değişim işleri
 • Farin dozajlama modifikasyonu revizyon İşleri
 • Fırın alev borusu revizyon değişim işleri
 • Revizyon klinker kırıcı çekiç-ızgara değişim işleri
 • Soğutma kulesi altı zincirli götürücü
 • Stokhol gezer vinç ray eksen ayarının yapılması ve ray değişimi
 • Tavan vinçleri platformu imalat ve montaj işleri
 • Tersiyer revizyon işleri
 • Fırın support imalat montaj işi
 • Tersiyer,intikal emiş borusu montaj demontaj işleri
 • Yardımcı tahrik redüktörü değişim işleri
 • Ana tahrik redüktörü değişim işleri
 • Aumund elevator montajı revizyonu
 • Rexnord elevator montajı ve revizyonu
 • Beumer elevator montajı ve revizyonu
 • Havalı bant imalatı
 • Cladius Peters silo sevk sistemleri
 • Bantlı konveyörler revizyon demontaj montaj işleri
 • Zincirli götürücüler imalat montaj ve ve revizyon işleri
 • Klapeler ( jaluzi,kelebek,hidrolik,pnömatik,paslanmaz sistem klapeleri ) imalat montaj revizyon işleri
 • Çelik ve bezli kompansatörler montaj demontaj revizyon işleri
 • Helezon imalat montaj ve revizyon işleri
 • Bantlı konveyörler imalat montaj ve revizyon işleri
 • Klape imalat montaj revizyon işleri
 • Hücre tekerleri imalat montaj revizyon işleri
 • Sistem klapesi imalat montaj revizyon işleri
 • Aumund elevatör revizyon işleri
 • Cladıus Peters Yerli imalatları
 • Pan konveyörler revizyon işleri
 • Polysius mekanik imalatları
 • Ibau havalı bant imalatları
 • Elevatör kovası imalatları
 • çelik kompansatörler revizyon işleri
 • FLS elektro filtreleri revizyon işleri
 • FLS elektro filtreleri
 • POLYSIUS / FLS : Havalı bantlar , Elevatörler , Klapeler , Kompansatörler imalat revizyon işleri
 • Aumund Pan konveyörler
 • Aumund elevatör montajı
 • Filtre İmalatı revizyon
 • Guide vane revizyonu imalatı motajı
 • Kaynatma tabutları ve silo çıkış sistemleri imalat ve montajı
 • Aumund elevator imalatı motnajı revizyonu
 • Aumund pan konkeyör revizyonu
 • Jet pulse filtre projelendirme ve mekanik imalatları
 • Seperatör yerli imlatları revizyonu
 • Mekanik imalatlar , boru ve sevk hatları
 • Baca ve Boru imalatları
 • Çimento Fabrikası Sevk Hatlar